ОПИС ПРОЕКТУ "Я І СІМ'Я"

Освітній проект «Я і сім’я» започатковано у 2012 році Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка для організації СВСМ України у ВНЗ.

Освітній проект «Я і сім’я» – це комплекс заходів, які направлені на виховання у СМ сімейних цінностей, патріотизму, самостійності, креативності та підготовку СМ до сімейного життя і створення міцної щасливої родини.

І. Мета і завдання Проекту

1.1. Мета проекту: забезпечити сприятливі умови для виховання гармонійної самостійної, креативної особистості, що поєднує в собі високі морально-етичні якості і багату культуру, патріотизм, національні ідеали й традиції, обов’язок перед суспільством і нацією, здатної до створення власної міцної щасливої родини.

1.2. Завдання проекту:

 •  залучення СМ, їх батьків та науково-педагогічних кадрів ВНЗ до ефективної організації сімейного виховання у навчально-виховному процесі;
 • ­ виховання патріотизму, самостійності, креативності та сімейних цінностей у СМ;
 • створення комфортних умов для СВСМ: морального, інтелектуального, естетичного, трудового, економічного, громадянсько-патріотичного, національного, правового, гендерного, екологічного, фізичного напрямів;
 • створення комфортних умов для отримання знань, умінь і навичок сімейних відносин, підготовки СМ до сімейного життя, виховання сімейних цінностей міцної української родини, що базується на зверненні до витоків українських традицій та української етнопедагогіки;
 • здійснювати підготовку СМ до життя в реальних соціальних умовах, набуття ними потрібних для цього знань, умінь та навичок та підготовка СМ до сімейного життя.
 • активізація педагогічної діяльності науково-педагогічних кадрів у процесі СВСМ;
 • активізація співпраці з іншими ВНЗ України та соціальними інституціями з питань СВ.

II. Терміни та умови впровадження Проекту

І етап: 2012-2013 роки (підготовчий етап).

ІІ етап: 2013-2014 роки (етап упровадження)

Умовами впровадження Проекту є:

1. Розробка спецкурсу «Сімейне виховання студентської молоді» (протягом підготовчого етапу 2012 – 2013 років).

2. Розробка плану заходів щодо впровадження Проекту (етап упровадження).

3. Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі організації СВСМ (технологій майндмеппінгу та веб-квестів, ІКТ та IP-хелпінгу).

Технологія майндмеппінгу – це сукупність методів та прийомів, застосовуваних у навчальному процесі, яка базується на використанні ментальних карт і дозволяє підвищити ефективність сприйняття навчального матеріалу, розв’язання завдань та прийняття рішень. Ця технологія як альтернативна технологія викладення та засвоєння матеріалу, може бути: традиційною (на папері, дошці, фліпчарті), або за допомогою спеціального програмного забезпечення та сервісів.

Технологія веб-квест – це сукупність методів та прийомів організації дослідницької діяльності СМ, для виконання якої студенти здійснюють пошук інформації, використовуючи інтернет-ресурси з певною метою. Ця технологія дозволяє працювати студентам в групах, розвиває конкурентність, креативність та лідерські якості студента; підвищує мотивацію до процесу здобування знань, відповідальність за результати діяльності та їх презентацію. Її можна використовувати незалежно від навчальної дисципліни, а також при проведенні тренінгів, головне – мати вихід в Інтернет.

IP-хелпінг – мережева форма консультування. Це індивідуальна асинхронна консультація через Інтернет, під час якої студент задає запитання з певної тематики, а провідний фахівець-консультант готує відповідь на спеціальному сайті (на сторінці «Центр партнерства» або «Питання та відповіді» на сайті «Сімейне виховання студентської молоді»).

4. Розробка, наповнення, розкрутка та популяризація сайту Сімейне виховання студентської молоді https://svsm.webnode.com.ua/ (постійно).

5. Створення СДП «Сімейне виховання студентської молоді» для забезпечення педагогічної підтримки СМ та їх батьків з питань сім’ї та СВ.

6. Співпраця з іншими ВНЗ та соціальними інституціями.

7. Проведення виховних заходів (щомісяця – 10).

8. Проведення круглих столів (2).

9. Проведення тренінгів (1).

10.Організація екскурсій (музей весілля, краєзнавчі екскурсії тощо).

Термін реалізації проекту у ВНЗ: початок – вересень, кінець – червень (протягом навчального року).

ІІІ. Учасники Проекту

3.1. У Проекті можуть брати участь усі ВНЗ України. Учасниками проекту є СМ віком від 15 до 35 років:

 • студенти усіх курсів та форм навчання;
 • науково-педагогічні кадри ВНЗ;
 • вихователі, психологи, соціальні педагоги (у коледжі);
 • кафедри (у коледжі – циклові комісії);
 • бібліотекарі;
 • випускники.

3.2. Запрошуються до участі державні установи (Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради), молодіжні організації, громадські організації, студентські спілки, профспілки та професійні організації, роботодавці, представники державної влади, бізнесу, сім’ї, меценати, а також психологи, медичні працівники, юристи, консультанти тощо.

3.3. Перелік ВНЗ та організацій (партнерів), які беруть участь у реалізації проекту:

 • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського;
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
 • Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії;
 • Інститут політичної освіти;
 • Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодий рух»;
 • Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського;
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

ІV. Керівництво Проекту

4.1. Організатор Проекту – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.

4.2. Координатор Проекту – Іваниця Аліна Василівна. Науковий керівник – д.пед.н., професор Гриньова Марина Вікторівна.

4.3. Загальне керівництво Проектом здійснює організаційний комітет, кількісний та персональний склад якого затверджується кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

4.4. Відповідальність за впровадження та реалізацію Проекту, функціонування організаційних комітетів, підбиття підсумків упровадження Проекту покладено на кафедру педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

V. Заходи реалізації Проекту

Для учасників Проекту проводяться організаційні та виховні заходи, семінари, спільні круглі столи, тренінги, майстер-класи, віртуальні консультації з питань форм, методів, засобів СВСМ.

Проводиться робота Центру дистанційного партнерства «Сімейне виховання студентської молоді».

Здійснюється популяризації Проекту у науковому та освітньому середовищі України.

Проводиться робота по наповненню та розкручуванню сайту Проекту та інших електронних ресурсів.

Здійснюється впровадження спецкурсу «Сімейне виховання студентської молоді».

 

 План заходів щодо реалізації Проекту  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

VI. Очікувані результати впровадження Проекту

Створення СДП Центр дистанційного партнерства «Сімейне виховання студентської молоді» та підтримка його функціонування.

Забезпечення реальної та віртуальної педагогічної підтримки СМ та їх батьків з питань сім’ї та СВ.

Впровадження спецкурсу «Сімейне виховання студентської молоді».

Розробка та підтримка сайту «Сімейне виховання студентської молоді».

Виховання у СМ сімейних цінностей, патріотизму, самостійності, креативності.

VIІ. Фінансування впровадження та реалізації Проекту

Фінансування впровадження та реалізації Проекту здійснюється в установленому порядку за кошти відповідних бюджетів та інших джерел фінансування, у тому числі громадських благодійних та інших організацій і фондів, спонсорів, не заборонених законодавством України.

Історія проекту

Тренінг «Сім'я і довіра» (за участю студентів та батьків)

Сімейна обрядованість

Українські вечорниці. Сватання

Всьому початок є любов...

Тематична виховна година «Рушник – оберіг мого роду»

Тематичний вечір “Крути – наша слава, наша історія”

Звичаї – скарб українського народу. Свято "Масляна"

Творчі батьківські збори "Батьки і діти... діти і батьки... нам нічого ділить на спільнім полі"

Диспут на тему: “Молодь та наркотики”

Виховна година на тему: «Твоє коріння – то землі основа, вода джерельна, пісня солов`я»

Виховна година на тему: «Без верби і калини нема України»

Круглий стіл «Сімейні взаємини»

Круглий стіл "Є в нас родина - вся наша Україна"